Aparat de specialitate

 Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde un număr de 25 posturi, dintre care 14 funcţii publice, 11 funcţii contractuale şi 2 funcţii de demnitate publică.


Primar
Radu Vasile
Viceprimar
Neacșu Andreea Liana 

Secretar
Dumitru Roxana - (Funct. Public)

Aparatul propriu este structurat pe compartimente şi servicii subordonate direct primarului, viceprimarului sau secretarului, astfel:

Consilier primar – 1 (Pers. contractuala)
Pavel Cătălin
Birou Financiar - 2 (Funct. Public), 1 (Pers. contractuala)
Bărcun Constantin
Glodeanu Maria

Tănase Elena Cristina
Compartiment Contabilitate – 1 (Funct. Public)
Toader Ioana

Compartiment Achiziții-Investiții - 1 (Funct. Public)

Popa Valentina Lidia


Camin Cultural – 1 (Pers. Contractuala)
Voicu Florina

Compartiment Bibliotecă și Arhivă – 1 (Pers. Contractuala)

Porojan Gianina-Lidia
Compartiment Paza – 3 (Pers. Contractuala)
Mihălcioiu Liviu
Vlad Gheorghe

Badea Nicolae
Compartiment Situatii de Urgenta si Mediu – 2 (Funct. Public)
Vlad Claudia
Vlad Georgiana
Compartiment Urbanism – 1 (Funct. Public)
Constantinescu Nicolae
Compartiment Gospodarire Comunala – 3 (Pers. Contractuala)
Dobrescu Elena
Vlădescu Adrian
Căplescu Marian
Compartiment Resurse Umane și Stare Civila – 1 (Funct. Public)
Cireașe Georgeta
Compartiment Registru Agricol – 2 (Funct. Public)
Vătase Nicoleta
Glodeanu Bogdana
Compartiment Relatii cu Publicul – 1 (Funct. Public)
Danciu Simona
Serviciul de Asistenta Sociala – 2 (Funct. Public), 1 (Pers. Contractuala)
Ursu Antigona

Măntescu Oana

Mătușa Gabriela

Transparenta_veniturilor_salariale_-_conform_legii_cadru_nr.153_din_2017_privind_salarizarea_personalului_platit_din_fonduri_publice_la_data_de_31.03.2019.pdf

Transparenta_veniturilor_salariale_-_conform_legii_cadru_nr.153_din_2017_privind_salarizarea_personalului_platit_din_fonduri_publice_la_data_de_30.09.2018.pdf

Transparenta_veniturilor_salariale_-_conform_legii_cadru_nr.153_din_2017_privind_salarizarea_personalului_platit_din_fonduri_publice_la_data_de_31.03.2018.pdf

Transparenta_veniturilor_salariale_-_conform_legii_cadru_nr.153_din_2017_privind_salarizarea_personalului_platit_din_fonduri_publice_.pdf