Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Buletin informativ(Legea 544/2001)

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

NOTĂ:Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

http://www.vulcanapandele.ro/static/files/2021/rof_2021/ROF_2021.pdf

b)  structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice

www.vulcanapandele.ro/structura-organizatorica

www.vulcanapandele.ro/static/files/2020/organigrama/Program_de_

lucru_institutie.pdf

www.vulcanapandele.ro/conducere

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

www.vulcanapandele.ro/conducere

www.vulcanapandele.ro/aplicarea-legii-544-2001

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet

PRIMARIA COMUNEI VULCANA-PANDELE

str. Principala, nr. 9,cod postal 137540,

comuna Vulcana-Pandele, judetul Dambovita

Telefon: 0245/708728

Fax: 0245/230340

website: www.vulcanapandele.ro

e-mail: office@vulcanapandele.ro

www.vulcanapandele.ro/contact

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

https://vulcanapandele.regista.ro/monitorul-oficial-local/documente-si-informatii-financiare/2959

f) programele si strategiile proprii

 

g) h) lista cuprinzand documentele de interes public/ produse si/sau gestionate

www.vulcanapandele.ro/static/files/2020/organigrama/lista_

informatii_de_interes_public.pdf

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

www.vulcanapandele.ro/static/files/2020/organigrama/Modele-reclamatie.pdf

www.vulcanapandele.ro/aplicarea-legii-544-2001