Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Compartimentul Financiar

Conturi pentru plata impozitelor si amenzilor prin Internet Banking

Impozit pe clădiri de la persoanele fizice
RO54TREZ2752107020101XXX 

Impozit pe terenuri de la persoanele fizice
RO98TREZ2752107020201XXX 

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoanele fizice
RO73TREZ2752116020201XXX 

Impozit pe terenul din extravilan
RO95TREZ2752107020203XXX 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
RO85TREZ27521A350102XXXX 

Alte impozite si taxe
RO15TREA27521070250XXXXX

Impozit pe cladiri de la persoanele juridice 
RO48TREZ2752107020202XXX 

Impozit pe terenuri de la persoanele juridice
RO23TREZ2752116020202XXX 

 

 

TAXA HABITAT

Hotarare nr.234 din 21.11.2017 privind stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivel judetean

 

Cereri pentru micsorare a taxei de habitat

 

 

ACTE NECESARE COMPARTIMENTUL FINANCIAR

1) Acte necesare pentru radierea vehiculelor

-cerere tip

-copie C.I

-copie carte de identitate a vehiculului

-copie contract de vanzare-cumpărare sau factură

-fișă de inmatriculare pentru viză

 

2) Acte necesare pentru inscrierea vehiculelor in evidentele fiscale ale Primăriei.

-cerere

-copie C.I

-copie carte de identitate a vehiculului

-copie contract de vânzare-cumpărare sau factură

-certificat fiscal de la vânzător

-fișă de înmatriculare pentru viză

-se achită suma de 60 lei (taxă inscriere)

 

3) Acte necesare pentru eliberarea certificatului fiscal

-cerere tip

-copie C.I

-copie planuri cadastrale

 

4) Dacă sunt persoane care au luat vreo amendă și au achitat-o in 48 h la alta institutie,sunt rugate să aducă o copie de pe chitantă pentru a putea fi date la scădere.

 

5) Acte necesare pentru scutirea taxelor și impozitelor fiscale în cazul persoanelor cu handicap:

-cerere

-copie C.I

-copie certificat de handicap

(precizăm că actele se aduc la începutul fiecărui an)

 

 

Persoana responsabilă cu acordarea asistenței pentru completarea și/sau depunerea, precum și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice conf. dispoziției nr.161 din 25.05.2018

Toacă Elena Cristina; Contact: tel. 0245.708.728, e-mail: financiar@vulcanapandele.ro 

 

invitatie