Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Concursuri

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie in perioada 25-29 mai 2020

Anunț | Selecția dosarelor | Rezultat proba scrisă | Rezultat interviu | Rezultat final

 

Concurs de recrutare pentru funcţia publica de execuţie vacanta, de Inspector, clasa I, grad profesional debutant – in cadrul Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului

Anunț | Selecția dosarelor | Rezultat proba scrisă | Rezultat interviu | Rezultat final

 

Concurs de ocupare a funcției contractuale de execuție vacante de Muncitor calificat I în cadrul Serviciului Gospodărire Comunală 

Anunț | Selecția dosarelor | Rezultat proba scrisă | Rezultat final

 

Examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Compartimentului Financiar

Anunț Selecția dosarelor | Rezultat proba scrisă | Rezultat interviu | Rezultat final