Urbanism

 A) ACTE NECESARE EMITERII UNUI CERTIFICAT DE URBANISM

1. CERERE TIP

2. COPIE ACT IDENTITATE

3. PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI VIZAT O.C.P.I ACTUALIZAT LA ZII

4.  EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

 

B) ACTE NECESARE ELIBERARII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE


1. CERERE TIP+ ANEXA( completata de catre proiectant)

2. DOCUMENTATIA TEHNICA AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE/DESFIINTARE

3.COPIE ACT PRPRIETATE CONFORM ART 7 DIN LEGEA 50/1991

3.AVIZELE CERUTE IN CERTIFICATUL DE URBANISM

4.TAXA PENTRU ELIBERAREA  AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE CATRE CONSILIUL LOCAL SI CATRE  INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI( I.S.C.)

 

C) RECEPTIA FINALA A LUCRARI


1. CERERE 

 

 

 

Glosar termeni

Anexa3_glosar.pdf